„Má to v povaze. Dělá si věci po svém a jinak. Ale to rozhodně neznamená, že jde hlava nehlava. Pokora a ohleduplnost jen podtrhují malířku, která stále objevuje své hranice.“